Egzamin Certyfikacyjny BSD

Certyfikacja BSD w trakcie CONFidence 2008!

BSD Certification Group (BSDCG) umożliwi zdawanie egzaminu BSDA dla uczestników CONFidence 2008.

Pełna informacja o egzaminie jest dostępna na stronie Certifikacji BSDCG. Egzamin prowadzony będzie w języku Angielskim w formie papierowej. Kandydaci powinni zapoznać się z BSDA Certification Requirements oraz Command Reference, obydwa dostępne do pobrania tutaj…

Kandydaci zobowiązani są przynieść dokument tożsamości ze zdjęciem i nazwiskiem wskazującym na użyte podczas rejestracji do BSDCG ID. Osoby uczestniczące w 2007 roku w BSDA porgram beta są upoważnione do 50% zniżki.

Osoby zainteresowane muszą najpierw dokonać rejestracji w celu uzyskania BSDCG ID. Czas oczekiwania na ID może trwać do 24 godzin. Po otrzymaniu ID, należy wybrać miejsce egzaminu i zapłacić za niego. Koszt egzaminu to:

  • 75$ - normalna cena
  • 37.50$ - cena z rabatem, dla uczestników programu beta BSDA

W trakcie konferencji przewidziana jest jedna sesja egzaminacyjna (w każdej po 20 osób).

  • 17 maj 2008, godzina 16.00, Centrum Sztuki Japońskiej Manggha

O BSD Certification Group

BSD Certification Group (BSDCG) jest organizacją non-profit, której celem jest tworzenie i zarządzanie globalną certyfikacją dla administratorów systemów BSD. BSDCG mocno współpracuje ze społecznością administratorów BSD w celu zapewnienia odpowiedniego i mocno praktycznego poziomu egzaminu.

Certyfikat BSDA jest pierwszym poziomem certyfikacji administratora systemów BSD. Osoba posiadająca zdany egzamin BSDA posiada kompleksowe umiejętności zarządzania i rozwiązywania problemów systemem BSD. Dodatkowo osoba posiadająca certyfikat BSDA ma podstawowe umiejętności korzystania z:

Nadzorować przebieg egzaminu będą:

  • Machtelt Garrels
  • Wim Vandeputte