Felix Kronlage

Imię: Felix

Nazwisko: Kronlage

Informacje o prelegencie: Felix Kronlage jest założycielem bytemine, firmy skupiającej się na systemach BSD z siedzibą w Oldenburgu w Niemczech. Firma wykorzystuje doświadczenie Felixa w prowadzeniu projektów Open Source, zajmuje się głównie rozwojem oprogramowania na zamówienie, usługami internetowymi/ISP oraz konsultingiem. Felix zajmuje się UNIX-em od 1997 roku.

Temat wystąpienia: Keeping your OpenBSD machines easily up-to-date

Abstrakt: