Grzegorz Wróbel

Imię: Grzegorz

Nazwisko: Wróbel

Informacje o prelegencie: Dyrektor ds. rozwoju rynku technologii bezpieczeństwa IT. Uczestnik głównych projektów referencyjnych Cisco Polska. Posiada tytuł Certified Cisco Internetwork Expert w zakresie bezpieczeństwa informacji i Certified Cisco Security Professional oraz inne certyfikaty wiodących producentów rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego. Członek polskiego oddziału Stowarzyszenia ISSA (Information System Security Association).

Temat wystąpienia: SPAM against the world!

Abstrakt: Prezentacja poruszy tematykę sposobu funkcjonowania i implementacji najbardziej efektywnych rozwiązań z zakresu antywirusowych i antyspamowych systemów poczty korporacyjnej. Zostaną omówione m.in. aspekty zabezpieczeń kryptograficznych poczty elektronicznej, które nie wymagają budowy architektury PKI oraz metody obrony przed najnowszymi zagrożeniami, dla których medium transportowe stanowi protokół SMTP.

Ważnym elementem prezentacji będzie demo funkcjonowania systemów z serii C firmy IronPort-Cisco.